Bảo vệ

    Dịch vụ thám tử

    Phương án bảo vệ

    Hợp đồng bảo vệ

    Quản lý bảo vệ

    Nghiệp vụ bảo vệ

Get the Flash Player to see this rotator.
    Thông tin nội bộ » Công tác xây dựng đoàn
Công tác xây dựng đoàn
 
 
 XÂY DỰNG ĐOÀN
 
 
NGHI QUYẾT GIÁO DỤC ĐOÀN TỔNG CÔNG TY BẢO VỆ - VỆ SĨ - THÁM TỬ  HOÀNG AN LONG AN GIAI ĐOẠN 2010 ĐẾN 2015

Nhằm góp phần thực hiện thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM lần thứ II  giai đoạn 2010 đến 2015,  ngày 10/1/2010, Ban chấp Hành đoàn Tổng Công ty Bảo vệ - vệ sĩ - thám tử Hoàng Anh Long An ban hành Nghị quyết đẩy mạnh công tác giáo dục của Đoàn  trong giai đoạn mới.
 
 
 
1. Mục tiêu:

- Bồi đắp lòng yêu nước cho đoàn viên, xây dựng ý thức công dân, đạo đức cách mạng, có ng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, văn hóa, kỹ năng và tác phong lao động giỏi; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Công tác giáo dục của Đoàn phải thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả ,Cán bộ Đoàn phải có kinh nghiệm và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của công tác giáo dục trong tình hình mới.
 
 
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN
 
2. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% xây dựng được mô hình hiệu quả hoặc tổ chức được đội hình rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng bổ trợ học tập, nghề nghiệp… cho đoàn viên.
- Phấn đấu có ít nhất 80% đoàn viên thường xuyên được tuyên truyền phổ biến về tình hình, nhiệm vụ cách mạng hiện nay của đất nước; đồng thời, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền giáo dục do các cấp chi Đoàn tổ chức.

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”:
- Các chi bộ Đoàn định kỳ tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”, ngày hội “Thanh niên làm theo lời Bác”, tổ chức cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Mỗi chi đoàn  phải tích cực phát hiện và tuyên dương các gương điển hình,  các tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ an ninh tài sản

3.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình:
- Cụ thể việc thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống” (xây dựng ý thức công dân - tinh thần tình nguyện - long hiếu học - yêu lao động; chống lối sống ích kỷ - lối sống lạc hậu - lối sống
vô văn hóa) phù hợp với từng đối tượng đoàn viên.

3.3. Tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
3.4. Đa dạng hóa nội dung, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục thông qua các phong trào, chương trình hành động của đoàn.3.5. Chủ động tham mưu, phối hợp phát huy các nguồn lực của Đoàn và xã hội để thực hiện công tác giáo dục
3.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục của Đoàn

Tổ chức thực hiện

1. Đối với chi Đoàn :

- Ban cán sự đoàn tổng công ty có trách nhiệm triển khai, quán triệt thực hiện nghị quyết,hàng năm tổ chức sơ kết, xác định nội dung trọng tâm cho năm tiếp theo.

2. Đối với các chi đoàn chi nhánh trực thuộc tổng công ty:

- Xây dựng kế họach triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban chấp hành Đoàn chỉ đạo. Hàng năm, cụ thể đưa các nội dung công việc vào chương trình, kế hoạch công tác.
- Quan tâm việc tổ chức sơ kết đánh giá các nội dung nhiệm vụ được phân công. Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Tiến độ thực hiện:

- Tháng 2/2010: Ban hành Nghị quyết, tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đến các cơ sở Đoàn
- Định kỳ cuối năm 2010 - 2013: tổ chức sơ kết việc thực hiện nghị quyết ở cấp cơ sở .
- Tháng 10/2015: Tổng kết việc tổ chức thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này được triển khai, quán triệt đến chi đoàn và đoàn  viên
 

Tin liên quan:
 21.06.2012 - 1:40 pm: Dịch vụ theo dõi giám sát
 21.06.2012 - 1:40 pm: Lực lượng bảo vệ phải làm gì khi phát hiện kẻ gian tấn công vào phạm vi canh gác của bảo vệ
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảo vệ vận chuyển hàng
 21.06.2012 - 1:40 pm: Dịch vụ thám tử cho người việt kiều ngoại kiều
 21.06.2012 - 1:40 pm: Tại hiện trường bảo vệ thực hiện những công việc nào
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảo vệ các chuyến hàng cần nắm vững các vấn đề gì
 21.06.2012 - 1:40 pm: Phương án bảo vệ mục tiêu là gì, ý nghĩa tác dụng và yêu cầu đối với phương án bảo vệ mục tiêu
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảo vệ công trình xây dựng
 21.06.2012 - 1:40 pm: Phương án bảo vệ cháy nổ
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảo vệ ngân hàng
 21.06.2012 - 1:40 pm: Nội dung và yêu cầu của bảo vệ hiện trường
 21.06.2012 - 1:40 pm: Phương án bảo vệ mục tiêu cố định

 21.06.2012 - 1:40 pm: Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC
 21.06.2012 - 1:40 pm: Nghị định 52/NĐ-CP/2008
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảng giá bảo vệ
 21.06.2012 - 1:40 pm: Phong trào thể thao
 21.06.2012 - 1:40 pm: Tổ chức từ thiện
 21.06.2012 - 1:40 pm: Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với nghề nghiệp & dân sự
 21.06.2012 - 1:40 pm: Lợi ích hành chính
 21.06.2012 - 1:40 pm: Chi nhánh Hoàng Anh
 21.06.2012 - 1:40 pm: Một số thành tựu
 21.06.2012 - 1:40 pm: Tuyển dụng bảo vệ
 21.06.2012 - 1:40 pm: Công tác xây dựng đảng
 21.06.2012 - 1:40 pm: Lợi ích tài chính

 

Developed by PhongCachSo1.Vn
Lên đầu trang